Valkoinen Talo Partnerin koulutus ja valmennuspalvelut kokonaisuudessaan on liitetty Green Design Finland koulutuspalveluihin. Koulutus- ja valmennuspalvelut näkyvät nyt näillä omilla greendesignfinland.fi nettisivuilla.

Luottamuskulttuurin ilmapiiri organisaatiossa vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä tuloksellisuutta

Olemme toteuttamassa moniammatillisella kouluttajatiimillä yhteisödynamiikkaan ja emotionaaliseen osaamiseen tukeutuvaa aikuiskoulutuksen aluetta.

Yhtenä vahvana viitekehyksenä on sosiaalipedagoginen teorianmuodostus, jossa haluamme korostaa yhteisöllisyyden ja yhteenliittymisen merkitystä niin työ- kuin perheyhteisöissäkin. Käytämme koulutuksissamme myös ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä viitekehystä.

Oppimisessa ei ole kysymys vain tiedoista ja taidoista, vaan myös kokemisen ja reaktiotapojen muuttumisesta. Itsensä hallintaa voi aina kehittää prosessissa. Luottamuskulttuuria rakentava organisaatio arvostaa henkilöstöään, varmistaa kuulluksi ja nähdyksi tulemisen ilmapiiriä ja vaalii yhteisöllisyyttä.

Sama arvostus pätee myös perheyhteisöissä. Rationaalisen tiedon rinnalla pidetään yhtä arvokkaana ihmisen tunteiden, kokemusten ja intuition kautta tulevaa tietoa.

 

Filosofiamme

Suomalaisuus, suomalainen sisu, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja eettiset arvot kuuluivat jo viime vuosituhannella filosofiaamme. Kumppanuuksien, toimitusketjujen, ja asiakkuuksien hyvä hallinta ja holding ovat olleet toiminnan kivijalkoja. Luottamuspääoman sekä sosiaalisen pääoman rakentaminen pitkissä kumppanuuksissa ja asiakaskohtaamisissa luovat tulevaisuudelle perustaa.

Ajankohtaista

TULOSSA V. 2024 UUSI VERKKOKOULUTUS ”LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSET.”

Kouluttajina Terhi-Maarit Kärkkäinen, Riitta Peräinen, Eija Keckman ja Riitta Suonpää. Koulutukseen sisältyy myös toiminnallisia harjoituksia eri luontokohteissa.

INFOWEBINAARI HELMIKUUSSA 2024- TULE KUULOLLE!

Systemic Green Coach ® 35 op

”Kohti vastuullista, kestävää kehitystä yksilön, yhteisön, ympäristön sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta”

Salonen, A , Bardy, M (2015) Ekososiaalinen sivistyskäsitys herättää luottamusta tulevaisuuteen. YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030

”Lähde mukaan erittäin ajankohtaiseen koulutusohjelmaan treenaamaan tärkeitä metataitoja elämän ekosysteemien murroksessa –Ympäristön ymmärtäminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perustana nostaa esiin kysymyksen:  Kuka olet, minne olet menossa ihminen?”

 Systemic Green Coach 35 op

Puutarhaterapia 5 op

 

Systemic Green Coach ® – koulutus sisältää vahvan kestävän kehityksen agendan useiden toimintojen alueilla systeemisesti.

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä valmennetaan yksilötasolla koulutettavan henkilökohtaista pystyvyyttä sekä metataitoja. Koulutukseen sisältyy myös kokonaiskuntoisuuden valmennusmoduuli koskien myös fyysistä kuntoisuutta. Yhteisötasolla valmennetaan yhteisöllisyyden ja yhteenliittymisen taitoja sosiaalipedagogiikan ja sosiokulttuurisuuden näkökulmista. Jokaisessa koulutusmoduulissa on teoriatiedon lisäksi taitotreenit, joissa opittu tieto harjoitellaan taidoiksi saakka.

Kesto 13 kuukautta.

Katso tästä koulutuksen esittely Kymenlaakson kesäyliopiston Youtube-kanavalla.

PALVELUT

Johtajuusklinikka

Green Design Finland on yhteisödynaamisuutta ja ihmisen kokonaiskuntoisuutta edistävä valmennustalo. Kokonaiskuntoisuuden näkökulmasta autamme ihmistä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalis-emotionaalisena sekä ammatillisena kokonaisuutena.

LUE LISÄÄ

Green Design Finland

Tutkimukset osoittavat luontoympäristöllä olevan selkeitä rauhoittavia vaikutuksia. Nämä ovat mitattavissa muun muassa sydämen sykkeessä, verenpaineessa,stressihormonien määrässä ja lihasten jännittyneisyydessä.

LUE LISÄÄ

Valkoinen Talo Design

Valkoinen Talo Design luottaa suomalaiseen suunnitteluun, laatuun ja valmistukseen. Suomalaisessa designissa näkyy Suomen luonto ja pohjoinen ulottuvuus.

LUE LISÄÄ

KOULUTUSPALVELUT

Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuvat Green Care koulutukset pyrkivät vahvasti ennaltaehkäisemään henkistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä avaamaan aistimaailmaa.

Avainasiana  koulutuksen kehittämiselle on ollut ihmisen tarve itsensä toteuttamiselle ja henkiselle kasvulle. Itsensä toteuttamisessa näyttäytyvät toivon ja luovuuden elementit, jotka puolestaan tuottavat innostavaa arkea ja elämää.

ASIANTUNTIJAMME

Valmentajayhteisön ylpeys ja rikkaus on teoreettinen sekä moniammatillinen pätevyys yhdistettyinä pitkään kokemukseen. Valtakunnallinen Coachingklinikka on luotu yhteistyössä vahvojen ja monipuolisten kompetenssien sekä henkisen kasvun polkuja kulkevien valmentajiemme kanssa.

Riitta Suonpää

Riitta Suonpää

Hpj. perustaja, Partner, LJK, MBA, Hpj. KOY Sarkaniemen Mattila sarkaniemi.fi

Johdon Coach, organisaatiokonsultti, Fashion & Business Designer, Green Coach, green care/puutarhaterapian kouluttaja

Työhistoria & asiantuntijuudet

Toimitusjohtaja Green Design Finland/Riitta Suonpää Ky

Toimitusjohtaja (v.1992-2019 )Valkoinen Talo Partner / Valkoinen Talo Design

Toimitusjohtaja Sosiaalipedagogiikan säätiö

Toimitusjohtaja Ähtärin eläinpuisto

Vt. toiminnanjohtaja Taito-Aivia /K-S käsi- ja taideteollisuus

Organisaatiokonsultti (LJK) ja johdon coach lukuisissa yrityksissä sekä julkisella sektorilla 20 vuoden aikana

Koulutusten perustajana ja johtajana kesäyliopistoyhteistyössä vuodesta 2010 o.t.o

Jäsenyyksiä mm.

LJK- johdon ja liike-elämän konsultit

Suomen Coaching- yhdistys

Green Care Finland ry

Ratkes ry

Alvar Aalto seura

Jyväskylän seudun metsänomistajat ry

Eija Keckman

Eija Keckman

Kouluttaja, kirjailija, puutarha-alan asiantuntija, puutarhuri, Green Coach

Työhistoria & asiantuntijuudet

Puutarhasuunnittelu Pihalla Oy Eija Klaucke, Eijaś garden

Opettaja Gardener-in-charge Linda Roberts, The Snowshill Manor, Englanti.

Ympäristökouluttaja

Botanical art Course, The Royal Horticultural Society, Wisley, Englanti.

Puutarhaohjelma Pioni MTV3 2002-2007, ohjelman ideointi, suunnittelu ja toteutus (katsojia parhaimmillaan 559.000).

Vuodesta 2001 useissa ohjelmissa asiantuntijana, mm. Aamu uutiset Mtv3, ajankohtaisohjelmat Yle, Mtv3, Radio Nova, Yle Radio sekä useissa paikallisradioissa.

Luennoin lukuisilla messuilla ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Uniikin, yleisölle avoimen elämyspuutarhan Eija’s garden suunnittelu ja perustaminen.  Ahvenkoski, Loviisa, 2008.

Puutarhaterapian- ja Green Coach-opinnot (15 op) Valkoinen Talo Partner, Jyväskylä

Puutarha-alan artikkeleita (Omapiha-lehti) sekä kirjoittanut seuraavat kirjat:

Englantilainen puutarha -kirja, Tammi (2001)

Pienessä puutarhassa -kirja, Tammi (2004)

Elämyspuutarha -kirja, Gummerus (2010)

Hyvänmielen puutarha-kirja, WSOY (kevät 2019)

Terhi-Maarit Kärkkäinen

Psykoterapeutti, kouluttaja, työnohjaaja
www.greenaurora.fi

Riitta Peräinen

MMM, agronomi, Green Coach, puutarhaterapian kouluttaja ja asiantuntija

Yhteystiedot

Green Design Finland/ Riitta Suonpää Ky
c/o Riitta Suonpää
Riihiniementie 35
40950 Muurame

riitta.suonpaa@greendesignfinland.fi

Käyntiosoite:
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä