Hyödynnätkö yrityksesi sisäisiä voimavaroja riittävästi?

Tutustu Green Design Finlandin Coachingklinikkaan

Anna luonnon hoitaa mieltäsi ja kehoasi

Tutustu koulutuspalveluihimme sekä kestävän kehityksen palvelumuotoiluun

Valkonen Talo Finland Collection

Muodin virrassa, virtaa luomassa

Tiedote asiakkaillemme

Valkoinen Talo Oy, Valkoinen Talo Finland ja Valkoinen Talo Partner ovat yritysjärjestelyiden myötä siirtyneet kokonaisuudessaan uudelle toimijalle ja alkuperäiselle liiketoiminta-aluelleen.

Valkoinen Talo Finland jatkaa kiinteistöyhtiönä toimialoinaan kiinteistösijoittaminen, kiinteistöjen osto,- myynti,- vuokraus, sekä isännöintitoiminta.

Valkoinen Talo Partnerin koulutus ja valmennuspalvelut kokonaisuudessaan on liitetty Green Design Finland koulutuspalveluihin. Koulutus- ja valmennuspalvelut näkyvät nyt näillä omilla greendesignfinland.fi nettisivuilla.

Luottamuskulttuurin ilmapiiri organisaatiossa vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä tuloksellisuutta

Olemme toteuttamassa moniammatillisella kouluttajatiimillä yhteisödynamiikkaan ja emotionaaliseen osaamiseen tukeutuvaa aikuiskoulutuksen aluetta.

Yhtenä vahvana viitekehyksenä on sosiaalipedagoginen teorianmuodostus, jossa haluamme korostaa yhteisöllisyyden ja yhteenliittymisen merkitystä niin työ- kuin perheyhteisöissäkin. Käytämme koulutuksissamme myös ratkaisu- ja voimavarakeskeisestä viitekehystä.

Oppimisessa ei ole kysymys vain tiedoista ja taidoista, vaan myös kokemisen ja reaktiotapojen muuttumisesta. Itsensä hallintaa voi aina kehittää prosessissa. Luottamuskulttuuria rakentava organisaatio arvostaa henkilöstöään, varmistaa kuulluksi ja nähdyksi tulemisen ilmapiiriä ja vaalii yhteisöllisyyttä.

Sama arvostus pätee myös perheyhteisöissä. Rationaalisen tiedon rinnalla pidetään yhtä arvokkaana ihmisen tunteiden, kokemusten ja intuition kautta tulevaa tietoa.

 

Filosofiamme

Suomalaisuus, suomalainen sisu, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja eettiset arvot kuuluivat jo viime vuosituhannella filosofiaamme. Kumppanuuksien, toimitus-ketjujen, ja asiakkuuksien hyvä hallinta ja holding olivat ja ovat edelleen toiminnan kivijalkoja. Luottamuspääoman sekä sosiaalisen pääoman rakentaminen pitkissä kumppanuuksissa ja asiakaskohtaamisissa luovat tulevaisuudelle perustaa.

Kouluttajakoulutus

Vastaamme aktiiviseen kysyntään koskien valmentajien, coach/ green coach kouluttajakoulutusta v. 2022-2023.

Kenttätyö tarvitsee lisää valmentajia sekä kouluttajia. Kenttätyöllä tarkoitamme organisaatiovalmennusta, johtajuuden tukemista, sisäistä yrittäjyyttä, yrittäjyyttä green care- hengessä.

 

 

KOULUTTAJAKOULUTUS JYVÄSKYLÄSSÄ kevät 2022
(koronatilanne huomioiden)

Koulutuksessa on 3 osiota:

 1. Puutarhaterapian ja Green Coach kouluttajan perusopinnot 5 op – kouluttajan toimintatapa ja pedagogiset ratkaisut
 2. Syventävä kouluttajaosaaminen 5 op – oman kouluttajuuden harjoittelu ja näyttö
 3. Kouluttajaosaamista vahvistava valinnainen osuus 5 op – osallistujan oman lähtötason mukaan

Tiedustelut: riitta.suonpaa(at)greendesignfinland.fi

Kouluttajina Riitta Suonpää ja Asta Suomi, esittelyt asiantuntijaosiossa

Ajankohtaista

Johtajuusvalmennus- kasvuohjelma johtajille ja esihenkilöille v.2022 KPEDU/Kälviä

Katso tarkempi valmennuksen kuvaus tästä.

 

Johtajuusvalmennus- kasvuohjelma johtajille ja esihenkilöille v.2022 Jyväskylä

Tavoite

Inhimillisestä kyvykkyydestä johtajuudessa syntyy vahvaa yrityskulttuuria.
Henkinen ja ammatillinen kasvuprosessi johtajana ja esihenkilönä.
Luottamuksen rakentuminen inhimillisissä kohtaamisissa tulevaisuuden johtajuudessa.

Kohderyhmä

Kasvuohjelma johtajille ja esihenkilöille vertaispienryhmissä.

Sisältö

Teemat
1) Itsetuntemus ja minätietoisuus ammatillisen kasvun vahvistajana
– Kun yksilö vahvistuu, vahvistuvat myös työ- ja perheyhteisöt (5op)

2) Vuorovaikutuksen dynamiikka johtajuudessa ja työyhteisössä
– inhimillinen pääoma näkyväksi (5op)

3) Luottamuskulttuurin ilmapiiri organisaatiossa vahvistaa yhteisöllisyyttä sekä ammatillista kasvua (5op)

Koulutus sisältää 9 opetuspäivää (3 x 3 päivää) klo 9.00-16.00 sekä itsenäistä työskentelyä ohjatusti. Opetusvälineenä toimii Zoom. Koronatilanteen mukaan myös lähiopetus. Välikuukausiin tulee etätehtäviä, prosessipäiväkirja, harjoitteita ja sovitusti henkilökohtaista coachausta.

Lisätietoja

Koulutus on mahdollinen koronatilanne huomioiden keväällä 2022. Koulutuspäivät ilmopitetaan myöhemmin.

Kouluttajat:
Riitta Suonpää,
Koulutuksen johtaja, LJK,MBA, Johdon coach, organisaatiokonsultti

Asta Suomi, YTT, työnohjaaja, työyhteisön ja johdon coach, VET psykoterapeutti. Työnohjaaja- ja terapiakouluttaja
Ratkaisukeskeisen työn sertifikaatti, opettajakoulutus, opetusalan PD, CSLE (Certified supervisor of Leaders and Executives)

Kouluttajilla on vuosikymmenten kokemus ja osaaminen johtamistehtävistä, opettajuudesta sekä valmentamisesta työyhteisöissä ja organisaatioissa. Johtajuusvalmennusten asiakkaita ovat olleet kunta- ja kaupunkiorganisaatiot, oppilaitokset, sairaanhoitopiirit sekä yritykset mm.

Lisätiedot ja hakeutuminen

riitta.suonpaa(at)greendesignfinland.fi

PALVELUT

Johtajuusklinikka

Green Design Finland on yhteisödynaamisuutta ja ihmisen kokonaiskuntoisuutta edistävä valmennustalo. Kokonaiskuntoisuuden näkökulmasta autamme ihmistä psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalis-emotionaalisena sekä ammatillisena kokonaisuutena.

LUE LISÄÄ

Green Design Finland

Tutkimukset osoittavat luontoympäristöllä olevan selkeitä rauhoittavia vaikutuksia. Nämä ovat mitattavissa muun muassa sydämen sykkeessä, verenpaineessa,stressihormonien määrässä ja lihasten jännittyneisyydessä.

LUE LISÄÄ

Valkoinen Talo Design

Valkoinen Talo Design luottaa suomalaiseen suunnitteluun, laatuun ja valmistukseen. Suomalaisessa designissa näkyy Suomen luonto ja pohjoinen ulottuvuus.

LUE LISÄÄ

KOULUTUSPALVELUT

Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuvat Green Care koulutukset pyrkivät vahvasti ennaltaehkäisemään henkistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä avaamaan aistimaailmaa.

Avainasiana  koulutuksen kehittämiselle on ollut ihmisen tarve itsensä toteuttamiselle ja henkiselle kasvulle. Itsensä toteuttamisessa näyttäytyvät toivon ja luovuuden elementit, jotka puolestaan tuottavat innostavaa arkea ja elämää.

ASIANTUNTIJAMME

Valmentajayhteisön ylpeys ja rikkaus on teoreettinen sekä moniammatillinen pätevyys yhdistettyinä pitkään kokemukseen. Valtakunnallinen Coachingklinikka on luotu yhteistyössä vahvojen ja monipuolisten kompetenssien sekä henkisen kasvun polkuja kulkevien valmentajiemme kanssa.

Riitta Suonpää

Riitta Suonpää

Hpj. perustaja, Partner, LJK, MBA, Hpj. KOY Sarkaniemen Mattila sarkaniemi.fi

Johdon Coach, organisaatiokonsultti, Fashion & Business Designer, Green Coach, green care/puutarhaterapian kouluttaja

Työhistoria & asiantuntijuudet

Työhistoriaa

 • Valkoinen Talo Partner, toimitusjohtaja
 • Sosiaalipedagogiikan säätiö, toimitusjohtaja
 • Taito-Aivia, vt. toiminnanjohtaja
 • Suomen käsityön museo, konsultti
 • Ähtärin Eläinpuisto, toimitusjohtaja
 • Valkoinen Talo Design – kotimainen oma tuotanto,design, 4 vähittäisliikettä, b–to-b yritysasiakkuudet, vientikauppa, toimitusjohtaja, omistaja, Head Designer

Asiantuntijuudet ja jäsenyydet mm.

 • Liike-elämän ja johdon konsultit LJK
 • Suomen Coaching yhdistys, Ratkes ry
 • Green Care Finland ry
 • Suomen Sosiaalipedagoginen seura
 • Maanpuolustusnaiset Jyväskylä
 • Metsänomistajat Jyväskylän seutu
 • Alvar Aalto seura
Eija Keckman

Eija Keckman

Kouluttaja, kirjailija, puutarha-alan asiantuntija, puutarhuri, Green Coach

Työhistoria & asiantuntijuudet

Puutarhasuunnittelu Pihalla Oy Eija Klaucke, Eijaś garden

Opettaja Gardener-in-charge Linda Roberts, The Snowshill Manor, Englanti.

Ympäristökouluttaja

Botanical art Course, The Royal Horticultural Society, Wisley, Englanti.

Puutarhaohjelma Pioni MTV3 2002-2007, ohjelman ideointi, suunnittelu ja toteutus (katsojia parhaimmillaan 559.000).

Vuodesta 2001 useissa ohjelmissa asiantuntijana, mm. Aamu uutiset Mtv3, ajankohtaisohjelmat Yle, Mtv3, Radio Nova, Yle Radio sekä useissa paikallisradioissa.

Luennoin lukuisilla messuilla ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa.

Uniikin, yleisölle avoimen elämyspuutarhan Eija’s garden suunnittelu ja perustaminen.  Ahvenkoski, Loviisa, 2008.

Puutarhaterapian- ja Green Coach-opinnot (15 op) Valkoinen Talo Partner, Jyväskylä

Puutarha-alan artikkeleita (Omapiha-lehti) sekä kirjoittanut seuraavat kirjat:

Englantilainen puutarha -kirja, Tammi (2001)

Pienessä puutarhassa -kirja, Tammi (2004)

Elämyspuutarha -kirja, Gummerus (2010)

Hyvänmielen puutarha-kirja, WSOY (kevät 2019)

Asta Suomi

Asta Suomi

YTT, työnohjaaja, työyhteisön ja johdon coach, VET psykoterapeutti. Työnohjaaja- ja terapiakouluttaja

Ratkaisukeskeisen työ sertifikaatti, opettajakoulutus, opetusalan PD, CSLE (Certified supervisor of Leaders and Executives)

Työhistoria & asiantuntijuudet

Työkokemus

 • Työyhteisöjen kouluttajana  ja työnohjaajana vuodesta 1991
 • Johdon valmentajana, konsulttina ja työnohjaajana  vuodesta 1997
 • Psykoterapian yksityisvastaanotto vuodesta 2002
 • Projektien konsultointi ja projektipäällikkyydet  vuodesta 2000, erityisesti sosiaali- ja terveysalan palvelutuotteet ja sisällönkehittäminen
 • Sosiaali- ja terveysalan asiantuntija/ asiakastyökokemus vuodesta 1986

Erityisosaaminen: johdon ja työyhteisöjen haastavat muutostilanteet ja johdon coach

Yhteystiedot

Käyntiosoitteet:
Green Design Finland
Vitapolis
Parantolantie 24
40930 KINKOMAA

 

Green Design Finland
Vitapolis
Parantolantie 23
40930 Kinkomaa