Green Design Finland

Koulutuspalvelut ja kestävän kehityksen palvelumuotoilu

Luonto hoitaa mieltä ja kehoa

Green Design Finland on kehittänyt kestävään kehitykseen perustuvan oman tuotemerkin omaavan tuotekokoelman sekä koulutuspalvelut. Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuva toimintamalli pyrkii vahvasti ennaltaehkäisemään henkistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä avaamaan aistimaailmaa.

Avainasiana palvelukonseptien sekä koulutuksen kehittämiselle on ollut ihmisen tarve itsensä toteuttamiselle ja henkiselle kasvulle. Itsensä toteuttamisessa näyttäytyvät toivon ja luovuuden elementit, jotka puolestaan tuottavat innostavaa arkea ja elämää. Tuotekokoelmien laadun takaavat eettinen johtaminen ja arvoketju kaikissa tuotannon prosesseissa.

Luontoympäristön hyödyntämiseen ja kokemuksellisuuteen pohjautuva toimintamalli pyrkii vahvasti ennaltaehkäisemään henkistä kuormittumista, syrjäytymistä sekä avaamaan aistimaailmaa

Koulutukset

Avainasiana koulutusten kehittämiselle on ollut ihmisen tarve itsensä toteuttamiselle ja henkiselle kasvulle. Itsensä toteuttamisessa näyttäytyvät toivon ja luovuuden elementit, jotka puolestaan tuottavat innostavaa arkea ja elämää.

LUE LISÄÄ

Kestävän kehityksen palvelumuotoilu

Green Design Finlandin palvelumuotoiluprosessit perustuvat aina lähtökohtaisesti asiakasymmärrykseen, asiakkaan kokemukseen palveluprosessien laadusta ja sujuvuudesta.

LUE LISÄÄ

Ympäristösuunnittelu

Hyvä ja turvallinen fyysinen ympäristö mahdollistaa ihmisen toiminnat: asuminen, liikkuminen, työ, palvelut ja harrastukset. Ympäristö ei ole vain objektiivista ja todennettavaa, vaan tukee ja rakentaa ihmisen identiteettiä.

LUE LISÄÄ

Green Care

Luonto hoitaa huomaamattomasti

Yhteystiedot