Johtajuusklinikka

Green Design Finlandin Coachingklinikka on tuottanut lähes 20-vuotta johtajuus- ja esihenkilöpalveluja sekä mielen hyvinvointipalveluja laajalle asiakaskunnalla valtakunnallisesti.

Palvelumme tähtäävät ennaltaehkäisevään ja kokonaiskuntoisuutta tukevaan toimintaan.

Tehtävänämme on auttaa ihmistä pääsemään lähemmäksi omaa sisintään, minuuttaan. Ihmisellä on sisäänrakennettu tarve kasvaa ja kasvun tuloksena mahdollisuus itsensä toteuttamiseen. Itsensä toteuttamisessa näyttäytyvät myös toivon ja ilon elementit.

Kuka olet, minne menet ihminen?

Valmennusprosesseissamme olemme havainneet ilmiön, joka kertoo ihmisten pahoinvoinnista. Ihmiset eivät tunnista omia voimavarojaan. Ikään kuin koko minuus ja toivo sen löytymisestä olisi hukassa. Mikäli ihminen kokee, että vuoropuhelu oman sisimmän kanssa on estettynä, on silloin myös vaikea kantaa vanhemmuutta perheissä ja johtajuutta sekä vastuuta työyhteisöissä ja organisaatioissa. Tätä ilmiötä pidämme vakavana tulevaisuutta uhkaavana asiana ja haluamme osaltamme auttaa ihmisiä ja yhteiskuntaa kulkemaan terveenpään suuntaan ja näin oivaltamaan ja ymmärtämään kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen ja ihmisyyden olemus. Kysymmekin ”kuka olet ja minne menet ihminen”?

Sisäisten voimavarojen löytämisen oivallus

Pyrimme valmennuksillamme ihmisen psyykkisen kestokyvyn lisäämiseen. Samalla vahvistetaan myös fyysistä ja ammatillista kuntoisuutta sekä valmennetaan sosiaalisemotionaalisia taitoja.

Lisääntynyt depressio, työuupuminen, työvoimapula sekä suuret sairauspoissaolojen määrät herättävät toimimaan ennaltaehkäisevässä, johtajuutta, vanhemmuutta sekä ihmisen sisäistä vuoropuhelua tukevassa toiminnassa valtakunnallisesti. Loppuun palaminen on monien tekijöiden summa ja se on muodostunut lähes kansantaudiksi, joka invalidisoi yhä useampia ja yhä nuorempia ihmisiä pitkiksi ajoiksi pois työelämästä väistämättä mitään ikäluokkia, ammattiryhmiä tai koulutustasoja.

Toteutus, tutkimus, taustateoriat ja ihmiskäsitys

Toteutamme koulutus- ja valmennusohjelmiamme prosessuaalisina, pitkäkestoisina, ihmistä/yhteisöä voimaannuttavilla toimintamalleilla. Ihmiskäsitys muodostuu hermeneuttisesta filosofiasta, holistisesta kokonaisnäkemyksestä sekä psykodynaamisesta ihmisyyden ymmärtämisestä. Tutkimus- ja kehittämistyön lähteinä ovat myös kokemuksellinen oppiminen, asiakastyössä muokattu teoria, sekä valmennettavien omien tietojen ja taitojen integroituminen persoonnallisuuteen.

Yhteydenotot organisaatiokonsultoinnin sekä johtajuuden tukemisen osalta riitta.suonpaa(at)greendesignfinland.fi