Kestävän kehityksen palvelumuotoilu

Olemme kuunnelleet asiakkaan ääntä vuosikymmeniä perustaessamme jo  liiketoimintaa kestävälle kehitykselle -90- luvulla. Green Design Finlandin palvelumuotoiluprosessit perustuvat aina lähtökohtaisesti asiakasymmärrykseen, asiakkaan kokemukseen palveluprosessien laadusta ja sujuvuudesta. Metodimme on ”opettele aina asiakkaasi ensin”. Kuuntelemme millaisia ajatuksia, toiveita sekä kokemuksia asiakkaillamme on ja toimimme tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakaspinnassa palvelujen kehittämisessä.

Palvelumuotoiluprosesseissamme yhdistyvät asiakkaan toimintaympäristön ymmärtäminen, digitalisaatio, sosiokulttuurinen näkemys, kestävän kehityksen toiminta ympäristötekijät huomioiden, design sekä inhimilliset prosessit.

Oma palvelukonseptimme on resilienssi, ketterä, huomioi myös esteettisyyden ja elämyksellisyyden merkityksen ihmisen kokemistodellisuudelle ja aistielämyksille.