Valkoinen Talo Design

Muodin virrassa, virtaa luomassa

Mikään ei ole ikuista. On vain arvoja, joita aika ei kosketa. Sama harmonia koetaan puhtaassa villassa, viileässä silkissä ja muissa luonnonmateriaaleissa.

Valkoisen talon filosofia

Suomalaisuus, suomalainen sisu, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja eettiset arvot kuuluivat jo viime vuosituhannella Valkoisen Talon filosofiaan. Kumppanuuksien, toimitus-ketjujen, ja asiakkuuksien hyvä hallinta ja holding olivat ja ovat edelleen toiminnan kivijalkoja. Luottamuspääoman sekä sosiaalisen pääoman rakentaminen pitkissä kumppanuuksissa ja asiakaskohtaamisissa luovat tulevaisuudelle perustaa.