Green Design Finland koulutuspalvelut

Puutarhaterapia ja Green Coach koulutus

Koulutuksessa opiskelija harjaantuu puutarhaterapeuttisten sekä coaching elementtien ymmärtämiseen ja luontevaan soveltamiseen osana ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä. Hän ymmärtää fyysisen ympäristön sekä viherympäristön merkityksen ja osaa soveltaa tätä tietoa rakennetun ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Green Design Finland on tuottanut useita 30 op:n koulutusohjelmia puutarhaterapia ja coach koulutuksista vuodesta 2010 alkaen.

Puutarhaterapia ja Green Coach koulutuksia toteutetaan 5, 15 ja 20 opintopisteen koulutusohjelmissa.

Jatkokoulutuksena on mahdollisuus käydä vielä syventävät opinnot ja lisäharjoittelut kolmen kuukauden (3kk) kestoisina.

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään perinteistä puutarhaterapeuttista ja psykoterapeuttista sekä fysioterapeuttista kokonaiskuntoisuuden osaamista palvelumuotoilun keinoin laaja-alaiseen Green Care – ajatteluun.

Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Koulutus antaa valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Green Coach- toimintaa eri asiakasryhmien kanssa. Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään uudella tavalla perinteistä puutarhaterapeuttista, psykoterapeuttista, coaching -osaamista sekä laaja-alaista Green Care -ajattelua osana hyvinvointia ja ympäristön suunnittelua. Koulutus avartaa ja laajentaa koulutettavan omia tietoisuustaitoja sekä harjoittaa kokemis- ja reaktiotaitoja osana ammatillista osaamista ja elämänhallintaa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu moniammatilliseksi: sosiaali -, terveys – ja kasvatusalan henkilöstölle, yritysten henkilöstölle ja muille kiinnostuneille. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka haluavat edelleen laajentaa omaa kompetenssiaan, tietoisuustaitojaan sekä työnsä monipuolisuutta ja laadukkuutta.

Kouluttajat

  • Koulutusjohtaja, mentori Riitta Suonpää, riitta.suonpaa@greendesignfinland.fi/ 040 0833 441
  • Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja, CSLE
  • Kimmo Kaipia, kouluttaja, fysiikkavalmentaja, fysioterapeutti
  • Green Design Finlandin kouluttajat ja terapeutit
  • Hortonomit, puutarhurit sopimuskumppaniemme taholta

Taustaa

Puutarhanhoito ja puutarhanhoidon terapeuttiset ja kuntouttavat vaikutukset ovat olleet pitkään tiedossa Suomessa ja muualla Euroopassa ja Amerikassa. Suomessa on historian saatossa ollut useita sairaaloita, joissa on käytetty ja käytetään jatkuvasti puutarhanhoitoa potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Myös useissa kouluissa ja oppilaitoksissa, lapsi- ja vanhustyössä, päihdetyössä, kuntouttavassa työssä toimintamalli on tuttua vuosikymmenten ajalta. Toiminta Suomessa on ollut enimmäkseen työtoimintaa, ei niinkään tietoista puutarhan – ja kasvien hoidon kautta saatavasta puutarhaterapeuttisiin hoitotyömenetelmiin perustuvasta kuntouttavasta työotteesta.

Puutarhaterapiaan, psykoterapiaan ja coaching menetelmiin perustuva pitkäkestoinen opetussuunnitelmiin perustuva opetus on ensimmäinen kattava koulutus Suomessa.

 

 

Luontovoimaa esimiestyöhön ja valmentavaan johtajuuteen – koulutus

Luonto, metsät, eläimet ja luomu voimantuojina kestävässä kehityksessä ja kyvykkäässä johtajuudessa.

5 op Luontointerventiot ja ohjaus valmentavassa johtajuudessa.

  • Miten luonnosta saatava voima on tullut valmennustyöhön ja osaksi esimiesten kokonaiskuntoisuutta
  • syvennä tietämystä ratkaisukeskeisestä ja systeemisestä valmennuksesta

5 op Johtamisen psykodynamiikka ja kyky tehdä tulosta

  • Luonto, hyvinvointi ja voimavaraistava elämäntapaohjaus osana johtamisymmärrystä
  • Green Coaching osana johtamisvalmennusta ja periaatteet